เมื่อ 67 ปีที่แล้ว เคยเกิดหมอกควันในลอนดอนที่คร่าชีวิตผู้คนนับหมื่น

ถ้าคุณเคยชมภาพยนตร์เรื่อง The Mist ที่เกี่ยวกับหมอกมรณะ … อ่านเพิ่มเติม เมื่อ 67 ปีที่แล้ว เคยเกิดหมอกควันในลอนดอนที่คร่าชีวิตผู้คนนับหมื่น