28 คำภาษาไทย ที่คุณสะกดผิดมาตลอดชีวิต

มีคำภาษาไทยมากมายที่เราสะกดผิดกันมาตลอดชีวิต โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันผิด และเชื่อแน่นอนว่า คำเหล่านี้คุณอาจสะกดผิดเกินครึ่งด้วยซ้ำไป เอาเป็นว่า ใครที่ดูคำเหล่านี้แล้วสะกดถูกเกิน 10 คำก็ถือว่าเก่งแล้ว

 

1. กะเทย หรือ กระเทย

คำที่ถูก >> กะเทย
คำที่ผิด >> กระเทย
เขียนผิดกันมากสำหรับคำๆ นี้ ให้จำไว้ว่า อยากเป็นกระเทย ไม่ต้อง “รอ”

 

2. โควตา หรือ โควต้า

คำที่ถูก >> โควตา
คำที่ผิด >>โควต้า
ตามหลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเติมวรรณยุกต์ค่ะ ดังนั้น Quota จึงเขียนได้ว่าโควตา ไม่ต้องเติมไม้โทให้คำว่า “ตา” นะ

 

3. ต่างๆ นานา หรือ ต่างๆ นาๆ

คำที่ถูก >> ต่างๆ นานา
คำที่ผิด >> ต่างๆ นาๆ
โดยปกติคำซ้ำจะเติมเครื่องหมายไม้ยมกไว้ด้านหลังคำที่ต้องการซ้ำ ยกเว้นคำว่า “นานา” “จะจะ” ที่ไม่ต้องซ้ำนะ เขียนแบบเดิมสองครั้งได้เลย

 

4. ผลัดวันประกันพรุ่ง หรือ ผัดวันประกันพรุ่ง

คำที่ถูก >> ผัดวันประกันพรุ่ง
คำที่ผิด >> ผลัดวันประกันพรุ่ง
ผัดวันประกันพรุ่งไม่ต้องมี “ล” นะคะ “ผลัด” แบบนี้ใช้สำหรับ “ผลัดผ้า”

 

5. ผาสุข หรือ ผาสุก

คำที่ถูก >> ผาสุก
คำที่ผิด >> ผาสุข
เชื่อว่าหลายคนไปโยงกับความหมายความสุข ก็เลยใช้ “ข” สะกด แต่จริงๆ แล้วใช้ “ก” สะกด

 

6. กงเกวียนกำเกวียน หรือ กงกำกงเกวียน

คำที่ถูก >> กงเกวียนกำเกวียน
คำที่ผิด >> กงกำกงเกวียน
ที่ถูกต้องคือ”กงเกวียนกำเกวียน” เพราะทั้ง กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน

 

7. กังวาล หรือ กังวาน

คำที่ถูก >> กังวาน
คำที่ผิด >> กังวาล
กังวาน เป็นอีกคำที่สะกดด้วย “น” ได้เลย ไม่ต้องไปสะกดแบบอื่นให้มันยากกว่าเดิม

 

8. ผัดไทย หรือ ผัดไท

คำที่ถูก >> ผัดไทย
คำที่ผิด >> ผัดไท
คำนี้มีวิธีการจำง่ายๆ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานบอกไว้ก็คือ คำว่า “ไทย” ในผัดไทย เขียนเหมือนคนไทย นั่นเอง

 

9. อานิสงส์ หรือ อานิสงฆ์

คำที่ถูก >> อานิสงส์
คำที่ผิด >> อานิสงฆ์
อานิสงส์ มีความหมายในตัว คือ ผลแห่งกุศลกรรม ซึ่งเป็นคำบาลี(อานิสํส) ไม่ใช่ พระสงฆ์ ดังนั้นจึงใช้ “ส์”

 

10. ใบกะเพรา หรือ ใบกระเพรา

คำที่ถูก >> ใบกะเพรา
คำที่ผิด >> ใบกระเพรา
การเขียนที่ถูกต้องจริงๆ มี “ร” เพียงแค่ที่เดียว คือ”เพรา” ส่วน “กะ” ไม่ต้องมี “ร”

 

11. ข้าวเหนียวมูน หรือ ข้าวเหนียวมูล

คำที่ถูก >> ข้าวเหนียวมูน
คำที่ผิด >> ข้าวเหนียวมูล
“มูล” หมายถึง ราก หรือเศษสิ่งของต่างๆ รวมไปถึงอุจจาระ ซึ่งต้องใช้คำว่า “มูน” หมายถึง การเอากะทิมาคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้เกิดความมันนั่นเอง

 

12. คลินิก หรือ คลีนิก หรือ คลินิค

คำที่ถูก >> คลินิก
คำที่ผิด >> คลีนิก, คลินิค
คำนี้เขียนกันหลากหลายรูปแบบเลย ทั้ง คลินิก, คลีนิก, คลีนิค, คลินิค แต่ที่ถูกต้องจริงๆ เป็นเสียงสั้นใช้สระอิ และใช้ “ก” สะกด

 

13. คัดสรร หรือ คัดสรรค์

คำที่ถูก >> คัดสรร
คำที่ผิด >> คัดสรรค์
“คัดสรร” ไม่ต้องมีตัว “ค์” จ้า เพราะคำว่า “สรร” หมายถึง การเลือก, การคัดอยู่แล้ว และคำนี้ก็เป็นคำซ้อนที่เอาความหมายเหมือนกันมาซ้อนคำกันนั่นเอง

 

14. สังสรรค์ หรือ สังสรร

คำที่ถูก >> สังสรรค์
คำที่ผิด >> สังสรร
อีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคำตระกูล “สัน” แต่สำหรับคำว่า สังสรรค์ จะต้องตามด้วย “ค์” เสมอ

 

15. โคตร หรือ โครต

คำที่ถูก >> โคตร
คำที่ผิด >> โครต
ทั้ง 2 คำอ่านว่า “โคด” เหมือนกัน แต่ถ้าสังเกตการออกเสียงดีๆ จะรู้ว่าคำนี้ไม่มีควบกล้ำ ดังนั้นวิธีเขียนที่ถูกต้องคือ เอา “ร” ไว้หลังสุด คือ โคตร

 

16. จลาจล หรือ จราจล

คำที่ถูก >> จลาจล
คำที่ผิด >> จราจล
วิธีจำให้เขียนถูกง่ายนิดเดียว คำว่า “จราจร” ใช้ “ร” ทั้งสองตัว ส่วน “จลาจล” ก็ใช้ “ล” ทั้งสองตัวเช่นเดียวกันค่ะ

 

17. น้ำมันก๊าซ หรือ น้ำมันก๊าด

คำที่ถูก >> น้ำมันก๊าด
คำที่ผิด >> น้ำมันก๊าซ
ให้จำเอาไว้ว่าเขียนให้ง่ายๆ ตามแบบคนไทยใช้ “ด” ไม่ต้องสนใจว่ามาจากภาษาอังกฤษคำว่า Gas

 

18. ทะเลสาบ หรือ ทะเลสาป

คำที่ถูก >> ทะเลสาบ
คำที่ผิด >> ทะเลสาป
คำว่า “สาป” ในภาษาไทยมีเพียงความหมายเดียว หมายถึง คำแช่ง ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า “สาบ”

 

19. เครื่องสำอางค์ หรือ เครื่องสำอาง

คำที่ถูก >> เครื่องสำอาง
คำที่ผิด >> เครื่องสำอางค์
ที่ถูกต้องจริงๆ ต้องเขียนว่า “เครื่องสำอาง” โดยคำว่า “สำอาง” มีความหมายว่า สิ่งเสริมแต่ง บำรุงใบหน้า

 

20. นะค่ะ หรือ นะคะ หรือ น๊ะค๊ะ

คำที่ถูก >> นะคะ
คำที่ผิด >> นะค่ะ, น๊ะค๊ะ
เป็นคำที่ผู้หญิงใช้ผิดมากที่สุดคำหนึ่ง จริงๆ จำไว้แค่ว่า “นะคะ” ไม่ต้องมีวรรณยุกต์ใดๆ ไม้เอก ไม้โท ไม่ตรี ไม่มีทั้งนั้น จบ

 

21. บังสุกุล หรือ บังสกุล

คำที่ถูก >> บังสุกุล
คำที่ผิด >> บังสกุล
บังสุกุล เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าที่พระสงฆ์ชักจากศพหรือผ้าที่ทอดไว้หน้าศพ คำนี้เมื่อพูดเร็วๆ รัวๆ อาจฟังเป็น บังสกุล ซึ่งเป็นการสะกดที่ผิด

 

22. ผีซ้ำด้ามพลอย หรือ ผีซ้ำด้ำพลอย

คำที่ถูก >> ผีซ้ำด้ำพลอย
คำที่ผิด >> ผีซ้ำด้ามพลอย
ที่ถูกคือ “ด้ำ” แต่อาจเพี้ยนกลายเป็นคำว่า “ด้าม” เพราะคนไม่เข้าใจความหมายคำว่า “ด้ำ” ซึ่งหมายถึง ผีเรือน

 

23. พิธีรีตอง หรื พิธีรีตรอง

คำที่ถูก >> พิธีรีตอง
คำที่ผิด >> พิธีรีตรอง
พิธีรีตอง หมายถึง งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม เวลาเขียนคำนี้ไม่ต้องเติม “ร” ในคำว่า “ตอง” ท่องเลยๆ

 

24. แพทยศาสตร์ หรือ แพทย์ศาสตร์

คำที่ถูก >> แพทยศาสตร์
คำที่ผิด >> แพทย์ศาสตร์
“แพทยศาสตร์” เป็นคำสมาสระหว่างคำว่า “แพทย์” + “ศาสตร์” เมื่อเอามารวมกัน คำก่อนหน้าที่มีการันต์ให้ตัดทิ้งได้เลย

 

25. ริดรอน หรือ ลิดรอน

คำที่ถูก >> ลิดรอน
คำที่ผิด >> ริดรอน
วิธีการเขียนคำนี้ให้ถูกต้อง ต้องเขียนว่า “ลิดรอน” พยางค์หน้าใช้ “ล” พยางค์หลังใช้ “ร”

 

26. ไล่เรียง หรือ ไล่เลียง

คำที่ถูก >> ไล่เลียง
คำที่ผิด >> ไล่เรียง
“ไล่” หมายถึง การขับออก, บังคับให้ไป ส่วน “เลียง” ก็หมายถึง การไล่สิ่งไม่บริสุทธิ์ออก ดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำซ้อน

 

27. วิ่งเปี้ยว หรือ วิ่งเปรี้ยว

คำที่ถูก >> วิ่งเปี้ยว
คำที่ผิด >> วิ่งเปรี้ยว
ปกติคำนี้เราใช้แต่วิธีพูด ไม่ค่อยได้ลงมือเขียนกันเท่าไหร่ ฉะนั้นเวลาต้องมาเขียนจริงๆ ก็นึกไปเองว่าใช้ “เปรี้ยว” เหมือนรสเปรี้ยว แต่ที่ถูกต้องจริงๆ เขียน “เปี้ยว”

 

28. กระหรี่ หรือ กะหรี่

คำที่ถูก >> กะหรี่
คำที่ผิด >> กระหรี่
จำไว้เหมือน “กะเทย” เลยว่า เป็นกะเทย เป็นกะหรี่ ไม่ต้องมี “รอ”

 

 

สามารถติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ข้างล่างครับ

ที่มา : mcpswis.mcp.ac.th | เรียบเรียงโดย เพชรมายา