10 อันดับประเทศที่มีกองทัพ แข็งแกร่งที่สุดในโลก

ถึงแม้โลกของเราจะห่างหายไปจากสงครามครั้งใหญ่อย่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มานานกว่า 70 ปี แต่ทุกๆ ประเทศก็ไม่เคยวางใจในเรื่องของสงคราม และยังคงสะสมอาวุธและกองกำลังรบเอาไว้ตลอดมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น แต่เราทราบหรือไม่ว่า ประเทศไหนถือเป็นประเทศที่มีกำลังรบทางการทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลก

 

อ้างอิงจากเว็บไซต์ GFP (Global Firepower) ที่ได้ทำการสำรวจกำลังรบจากทั้งหมด 126 ประเทศ โดยมีการวัดจาก งบประมาณกลาโหม จำนวนทหาร รถถัง อากาศยาน เรือรบ รวมไปถึงแรงงานในประเทศ (ยกเว้นระเบิดนิวเคลียร์) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถูกนำมาเป็นตัวชี้วัดว่า ประเทศไหนมีกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบ้าง ซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้อ้างอิงไว้จนถึงปี 2015 ที่ผ่านมา

 

** หมายเหตุ : ในข้อมูลมีการระบุถึง Power Index (ดัชนีอำนาจ) ซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร แต่ขออนุญาตใส่ไว้เผื่อจะมีคนเข้าใจนะครับ **

 

อันดับ 10 : ตุรกี

strongest-army-01

 

ดัชนีอำนาจ : 0.4339
งบประมาณกลาโหม : $18,185,000,000
กำลังทหาร : 410,500
รถถัง : 3,778
เครื่องบินรบ : 1,020
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 59
เรือรบ : 115
แรงงาน : 27,910,000

 

อันดับ 9 : ญี่ปุ่น

strongest-army-02

 

ดัชนีอำนาจ : 0.3841
งบประมาณกลาโหม : $41,600,000,000
กำลังทหาร : 247,173
รถถัง : 678
เครื่องบินรบ : 1,613
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 122
เรือรบ : 131
แรงงาน : 65,620,000

 

อันดับ 8 : เยอรมนี

strongest-army-03

 

ดัชนีอำนาจ : 0.3507
งบประมาณกลาโหม : $40,200,000,000
กำลังทหาร : 179,046
รถถัง : 408
เครื่องบินรบ : 663
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 34
เรือรบ : 81
แรงงาน : 44,200,000

 

อันดับ 7 : เกาหลีใต้

strongest-army-04

 

ดัชนีอำนาจ : 0.3098
งบประมาณกลาโหม : $33,100,000,000
กำลังทหาร : 624,465
รถถัง : 2,381
เครื่องบินรบ : 1,412
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 77
เรือรบ : 166
แรงงาน : 25,860,000

 

อันดับ 6 : ฝรั่งเศส

strongest-army-05

 

ดัชนีอำนาจ : 0.3069
งบประมาณกลาโหม : $40,000,000,000
กำลังทหาร : 202,761
รถถัง : 423
เครื่องบินรบ : 1,264
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 46
เรือรบ : 113
แรงงาน : 29,940,000

 

อันดับ 5 : สหราชอาณาจักร

strongest-army-06

 

ดัชนีอำนาจ : 0.2747
งบประมาณกลาโหม : $51,500,000,000
กำลังทหาร : 146,980
รถถัง : 407
เครื่องบินรบ : 936
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 65
เรือรบ : 66
แรงงาน : 30,150,000

 

อันดับ 4 : อินเดีย

strongest-army-07

 

ดัชนีอำนาจ : 0.2698
งบประมาณกลาโหม : $38,000,000,000
กำลังทหาร : 1,325,000
รถถัง : 6,464
เครื่องบินรบ : 1,905
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 20
เรือรบ : 202
แรงงาน : 487,300,000

 

อันดับ 3 : จีน

strongest-army-08

 

ดัชนีอำนาจ : 0.2318
งบประมาณกลาโหม : $145,000,000,000
กำลังทหาร : 2,333,000
รถถัง : 9,150
เครื่องบินรบ : 2,860
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 196
เรือรบ : 673
แรงงาน : 797,600,000

 

อันดับ 2 : รัสเซีย

strongest-army-09

 

ดัชนีอำนาจ : 0.1865
งบประมาณกลาโหม : $60,400,000,000
กำลังทหาร : 766,055
รถถัง : 15,398
เครื่องบินรบ : 3,429
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 462
เรือรบ : 352
แรงงาน : 75,290,000

 

อันดับ 1 : สหรัฐอเมริกา

strongest-army-10

 

ดัชนีอำนาจ : 0.1663
งบประมาณกลาโหม : $577,100,000,000
กำลังทหาร : 1,400,000
รถถัง : 8,848
เครื่องบินรบ : 13,892
เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 920
เรือรบ : 473
แรงงาน : 155,400,000

 

ที่มา : globalfirepower | wonderslist | เรียบเรียงโดย เพชรมายา