20 โรคกลัวที่แปลกประหลาดที่สุดของมนุษย์ V.2

หลังจากเคยรวบรวม โรคกลัวที่แปลกประหลาดที่สุด ของมุนษย์ กันไปแล้ว จึงอยากรวบรวมโรคแปลกๆ ที่มนุษย์เรากลัวอีก เพราะมันมีเยอะจริงๆ มาลองดูกันอีกดีกว่าว่ามนุษย์เราจะกลัวอะไรแปลกๆ อีกบ้าง

1. Auchloclaustrophobia (โรคกลัวประตูแง้ม)

2. Arachnophobia (โรคกลัวผีเสื้อ)

3. Cathisophobia (โรคกลัวการนั่ง หรือมีคนมานั่งข้าง)

4. Agyrophobia (โรคกลัวการข้ามถนน)

5. Gynophobia (โรคกลัวผู้หญิง)

6. Androphobia (โรคกลัวผู้ชาย)

7. Eisoptrophobia (โรคกลัวกระจก)

8. Agoraphobia (โรคกลัวที่ชุมชน หรือคนเดินผ่าน)

9. Porphyrophobia (โรคกลัวสีม่วง)

10. Galeophobia (โรคกลัวครีบปลาฉลาม)

11. Ablutophobia (โรคกลัวฝักบัว)

12. Ebulliophobia (โรงกลัวฟองสบู่)

13. Gephyrophobia (โรคกลัวการลอดใต้สะพาน)

14. Deipnophobia (โรคกลัวการพูดคุยระหว่างมื้อเย็น)

15. Pediophobia (โรคกลัวตุ๊กตา)

16. Mageirocophobia (โรคกลัวการทำอาหาร)

17. Zoophobia (โรคกลัวสัตว์ทุกชนิด)

18. Phartophobia (โรคกลัวการตดในที่สาธารณะ)

19. Spargarophobic (โรคกลัวหน่อไม้ฝรั่ง)

20. Peladophobia (โรคกลัวคนหัวล้าน)


ที่มา : list25