เมื่อซุปเปอร์ฮีโร่ ถูกวาดออกมาเป็นบาปทั้ง 7

นิค โคคอสสซา ศิลปินผู้เชื่อว่า ฮีโร่คือบุคคลที่ได้รับความชื่นชมในความกล้าหาญ เก่งกาจ โดดเด่น หรือมีคุณธรรม ตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆ เรามองพ่อแม่เหมือนกับฮีโร่ พวกเขาไม่เคยทำผิด เรามองพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจ และอยากเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเรา แต่เมื่อเราโตขึ้น ฮีโร่คนเดิมกลับแสดงด้านมืดบางอย่างให้เราเห็น พวกเราผิดพลาด พวกทำเรื่องไม่ดี พวกเขาโกรธและอิจฉา

และนั่นจึงเป็นที่มาผลงานของนิคในชื่อชุดว่า “HERO TO ZERO” ที่เขาต้องการนำเสนอแนวคิดนี้ผ่านฮีโร่ตัวจริงที่เราทุกคนรู้จักและเข้าใจได้ โดยอ้างอิงมาจาก “บาป 7 ประการ” ที่เป็นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคในอดีตกาล มาลองชมผลงานของเขาดูว่าคุณจะชอบฮีโร่คนใดกับบาปไหนมากที่สุด

1. ริษยา

ความปรารถนาให้ผู้อื่นรับเคราะห์ การไม่ยอมรับผู้อื่นที่มีสิ่งต่างๆ ดีกว่าตนเอง ทั้งด้านทรัพย์สมบัติ ลักษณะรูปร่างนิสัย และ การประสบความสำเร็จ ความอิจฉานำไปสู่การรังเกียจตัวเอง ต้องการอยากเป็นผู้อื่น นำไปสู่การขโมยและทำลายผู้อื่น

2. ตะกละ

การสนองความต้องการโดยไม่ยั้งคิด มุ่งร้ายเอาของคนอื่น บริโภคสิ่งต่างๆจนขาดการไตร่ตรอง บริโภคจนมากเกินไป มากจนเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร รวมถึงการบริโภคสิ่งๆ ต่างๆ โดยไม่คำนึงสนใจ หรือเห็นใจคนอื่น

3. โลภะ

ความทะเยอทะยานอันแรงกล้าในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการขโมย การขู่กรรโชกทรัพย์ ยักยอก การกักเก็บทรัพย์สินต่างๆ โดยไม่แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่น

4. อัตตา หรือ เย่อหยิ่ง

ยอดแห่งบาปทั้งปวง หมายถึงความต้องการเป็นผู้ที่มีความสำคัญและอำนาจเหนือผู้อื่น การที่รักตนเองมากจนเกินไป หลงในอำนาจและรูปลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบตนเองเทียบเท่ากับพระเจ้า

5. เกียจคร้าน

ความไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อสิ่งรอบข้าง ใช้เวลาอย่างไร้ค่า ความไม่ต้องการที่จะทำอะไร โดยปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานหนักเพื่อตนเองเท่านั้น การปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ของตน อยู่เฉยๆ รักษาสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในภาวะเดิมตลอดเวลา ไม่ทำอะไรมาก

6. โทสะ

ความโกรธเคืองและพยาบาทที่ขาดความเหมาะสม การทนรับสภาพในบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ การแสวงหาหนทางผิดกฎหมายบ้านเมือง ในศีลธรรมในการล้างแค้น การมุ่งร้ายที่จะทำสิ่งต่างๆแก่บุคคลที่ตนไม่ชอบ รวมถึงการไม่ชอบบุคคลอื่นโดยไร้เหตุผล

7. ราคะ

การคิดในทางเสื่อม ความต้องการเป็นที่สนใจจากผู้อื่น ความต้องการความเร้าใจ หมกมุ่นทางเพศที่มากจนเกินไป หรือที่ผิดมนุษย์ปกติ ความใคร่ที่เกิดขึ้นในทางทุจริต

สามารถติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ข้างล่างครับ

ที่มา : nickcocozza.de | เรียบเรียงโดย เพชรมายา