เมื่อจับหนัง 2 เรื่องมาทำโปสเตอร์ร่วมกัน ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

Designcrowd เว็บไซต์ที่มักท้าทายบรรดาศิลปินดิจิทัลด้วยการจัดแข่งขันตัดต่อภาพตามโจทย์ต่าง ๆ เพื่อทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของบรรดานักตัดต่อแต่ละคน และผลลัพธ์ที่ออกมาก็มักจะทำให้ผู้ชมทึ่งได้เสมอ

ครั้งนี้ พวกเขาได้ตั้งโจทย์ที่ชื่อว่า Mate a Movie โดยนักตัดต่อจะต้องผสมผสานภาพยนตร์ 2 เรื่องเข้าด้วยกัน และถ่ายทอดมันออกมาผ่านโปสเตอร์ภาพยนตร์เพียงหนึ่งเดียว และนี่คือผลลัพธ์ที่เพชรมายานำมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกัน มาดูกันว่าคุณจะจำได้หรือไม่ว่าโปสเตอร์แต่ละภาพเป็นการผสมผสานกันของภาพยนตร์เรื่องใดบ้าง

1. The Rise of Planet of the Snapes

2. Mummy Mia!

3. Pride & Predator

4. Rango Swan

5. Attack of the 50 ft. Pretty Woman

6. The Aviator

7. Britannic

8. Avenger Panda

9. Thor

10. Legend

11. Troy Story

12. Charlie’s Demons

13. Pandora Twilight

14. Saw: The 40 Year-old Virgin into Little Pieces

15. Despicable Me: Happy Orge’s Day

16. Inglourious Wizerds

17. Transformers: Prometheus

18. Final Destination Caribbean

19. The Joker in Real Life

20. No Huggers Attached

 ที่มา: designcrowd | boredpanda