25 โรคกลัวของมนุษย์ ที่แปลกประหลาดที่สุด ที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต

1. Globophobia (โรคกลัวลูกโป่ง)

2. Ombrophobia (โรคกลัวฝน)

3. Geniophobia (โรคกลัวคาง)

4. Trypophobia (โรคกลัวรู)

5. Pogonophobia (โรคกลัวเครา)

6. Hippopotomonstrosesquipedaliophobia (โรคกลัวคำยาวๆ)

7. Lipophobia (โรคกลัวอาหารทำให้อ้วน)

8. Genuphobia (โรคกลัวหัวเข่า)

9. Sanguivoriphobia (โรคกลัวแวมไพร์)

10. Ergophobia (โรคกลัวงาน)

11. Emetophobia (โรคกลัวอาเจียน)

12. Arachibutyrophobia (โรคกลัวเนยถั่วติดที่เพดานปาก)

13. Triskaidekaphobia (โรคกลัวหมายเลข 13)

14. Nomophobia (โรคกลัวรายชื่อผู้ติดต่อบนมือถือ)

15. Ancraophobia (โรคกลัวลม)

16. Ephebiphobia (โรคกลัวเด็ก)

17. Xanthophobia (โรคกลัวสีเหลือง)

18. Myrmecophobia (โรคกลัวมด)

19. Turaphobia (โรคกลัวชีส)

20. Anthophobia (โรคกลัวดอกไม้)

21. Hylophobia (โรคกลัวป่า ต้นไม้)

22. Tetraphobia (โรคกลัวหมายเลข 4)

23. Omphalophobia (โรคกลัวสะดือ)

24. Scriptophobia (โรคกลัวการเขียนในที่สาธารณะ)

25. Pentheraphobia (โรคกลัวแม่ยาย)

ที่มา : list25.com | เรียบเรียงโดย เพชรมายา