ผู้หญิง 5 คนสุดท้ายบนโลก ที่เกิดในศตวรรษที่ 1800

มาดูโฉมหน้าของผู้หญิงที่่เกิดใน ศตวรรษที่ 1800 และยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน ลองคิดดูว่าคุณยายเหล่านี้ จะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแค่ไหน ทั้งสงครามโลก ครั้งที่ 1 และ 2 สงครามเย็น บ้านเมืองตั้งแต่ยังไม่มีตึกสูงเสียดฟ้า เทคโนโลยีตั้งแต่ยังไม่มีทีวี และอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆ ทีเดียวที่คุณยายทั้ง 5 คน มีอายุยืนยาวขนาดนี้

Susannah Mushatt Jones อายุ 115 ปี จากสหรัฐอเมริกา (เกิดเมื่อ 6 ก.ค. 1899)

wolrds-oldest-person-01

wolrds-oldest-person-02
Misao Okawa อายุ 116 ปี บุคคลที่อายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ จากญีปุ่น (เกิดเมื่อ 5 มี.ค. 1898)

wolrds-oldest-person-03

wolrds-oldest-person-04
Gertrude Weaver อายุ 116 ปี มีอายุมากเป็นอันดับ 2 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา (เกิดเมื่อ 4 ก.ค. 1898)

wolrds-oldest-person-05
Emma Morano อายุ 115 ปี บุคคลที่มีอายุมากที่สุดในยุโรป จากอิตาลี (เกิดเมื่อ 29 พ.ย. 1899)

wolrds-oldest-person-06
Jeralean Talley อายุ 115 ปี จากสหรัฐอเมริกา (เกิดเมื่อ 23 พ.ค. 1899)

wolrds-oldest-person-07

ที่มา : boredpanda