นักวิทย์จีนสร้าง ‘เด็กน้อย AI’ คนแรกของโลก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จีนสร้าง ‘เด็กน้อย AI’ คนแรกของโลก ซึ่งมีพฤติกรรมและความสามารถที่คล้ายคลึงกับเด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ

ตงตง หรือ Little Girl คือเด็กน้อย AI คนแรกของโลกที่ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี AGI (Artificial General Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีการเรียนรู้และความสามารถเหมือนกับมนุษย์ และอาจเหนือกว่ามนุษย์

สถาบันปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปแห่งกรุงปักกิ่ง (BIGAI) ผู้สร้างตงตงกล่าวว่า ตงตงพัฒนาทักษะและความรู้ของเธออย่างต่อเนื่องผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และการสำรวจ ความสามารถในการเรียนรู้แบบอัตโนมัติจะแสดงระดับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ที่คุณไม่เคยเห็นในการพัฒนา AI มาก่อน

ตงตงมีจิตใจและความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจสามัญสำนึกที่สอนโดยมนุษย์ เธอสามารถแยกแยะถูกผิด แสดงทัศนคติของเธอในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีพลังในการกำหนดอนาคตของตัวเอง

ในระหว่างงานนิทรรศการ Frontiers of General Artificial Intelligence Technology ที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมงานสามารถตอบโต้กับตงตง และสังเกตพฤติกรรมของเธอตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งโปรแกรมให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เธอจะไปแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวบนผนัง หรือแม้แต่การนำเก้าอี้มาปีนหากภาพนั้นสูงเกินไป ถ้ามีคนทำนมหกในระหว่างสถานการณ์จำลอง เธอก็นำผ้าขี้ริ้วมาทำความสะอาด

สิ่งสำคัญที่ทำให้ตงตงแตกต่างจาก AI อื่น ๆ ก็คือ เธอมีอิสระในการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ โดยยึดตามค่านิยมและอุดมคติของเธอเอง ผู้สร้างกล่าวว่า เธอมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรู้สึก ยินดี โกรธ และโศกเศร้าเป็นของตัวเอง

สาวน้อยสามารถตอบโต้กับผู้คนผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และการสนทนา เธอสามารถระบุและสื่อสารความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น ความสุข ความโกรธ และความโศกเศร้า รวมถึงการโต้ตอบกับอารมณ์ของผู้อื่นอย่างเหมาะสม แม้ว่าปัจจุบันเธอจะมีความสามารถและพฤติกรรมเท่ากับเด็กอายุ 3-4 ขวบ แต่ตงตงก็มีพัฒนาการและการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

น่าสนใจว่า ในอนาคตต่อจากนี้ เทคโนโลยี AI จะพัฒนาไปสุดที่ตรงไหน เราอาจมีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานต่าง ๆ ให้กับเรา คิดแทนเรา หรืออาจก้าวล้ำไปจนมีความคิดที่เหนือกว่ามนุษย์ก็เป็นได้

ที่มา: odditycentral