SpoGomi เมื่อชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนการเก็บขยะให้กลายเป็นการแข่งขันกีฬาได้

SpoGomi เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า Sport ในภาษาอังกฤษ และ Gomi หรือ โกะมิ ที่ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ‘ขยะ’ รวมกันเป็นการแข่งขันเก็บขยะแบบทีม โดยการเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด

ญี่ปุ่นเพิ่งประกาศว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SpoGomi World Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดยจะมีทีมการแข่งขันจากทั่วโลก ออกตระเวณตามท้องถนนในกรุงโตเกียวเพื่อหาขยะและเก็บมันซะ

แต่ละทีมที่มีผู้เล่น 3 คน จะมีเวลา 60 นาที ในการรวบรวมขยะให้ได้มากที่สุดจากพื้นที่ที่กำหนด รวมถึงต้องพยายามคัดแยกขยะลงถุงให้ถูกต้องตามรหัสสีของขยะแต่ละประเภท (ขยะที่เผาได้, พลาสติกรีไซเคิล, กระป๋องโลหะ, อื่น ๆ)

เมื่อหมดเวลา ถังขยะของแต่ละทีมจะถูกนำมาชั่งน้ำหนักและตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกขยะ และทีมที่มีขยะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ในกรณีที่เสมอกัน ผู้ชนะจะถูกพิจารณาจากคุณภาพของขยะ โดยจะมีการให้คะแนนตามขยะในแต่ละประเภท เช่น ก้นบุหรี่จะได้คะแนนมากที่สุด

การแข่งขัน SpoGomi World Cup ครั้งแรกที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้ ได้กระแสตอบรับที่ดีที่ช่วยรณรงค์ให้ผู้คนรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ แต่ในแง่ของการแข่งขันหลายคนอาจตั้งคำถามเมื่อต้องมาแข่งเก็บและคัดแยกขยะกับชาวญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมถึงสถานที่การแข่งขันยังเป็นกรุงโตเกียวที่คุ้นเคยของพวกเขาอีกด้วย

จริง ๆ แล้ว SpoGomi ถูกจัดในประเทศมาตั้งแต่ปี 2008 และค่อย ๆ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันมีการแข่งขันจัดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ และมีการตั้งกฎการแข่งขันที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น ห้ามเก็บขยะใกล้กับถนนหรือรางรถไฟ ไปจนถึงกฎเกี่ยวกับการมีน้ำใจนักกีฬา เช่น การให้ความเคารพทีมอื่น

ที่มา: odditycentral