10 อันดับแมงมุมที่อันตรายที่สุดในโลก

ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆ เหล่านี้จะมีพิษร้ายแรงขนาดทำให้มนุษย์ตัวใหญ่ๆ แบบเราม่องเท่งได้ ลองไปดูการจัดอันดับแมงมุมมีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกกันดีกว่า ว่ามีแมงมุมอะไร หน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง

อันดับ 10 : Yellow Sac Spider 

อันดับ 9 : Fringed Ornamental Tarantula 

อันดับ 8 : Chinese Bird Spider 

อันดับ 7 : Mouse Spider 

อันดับ 6 : Chilean Recluse Spider 

อันดับ 5 : Redblack Spider 

อันดับ 4 : Black Widow Spider 

อันดับ 3 : Sydney Funnel-Web 

อันดับ 2 : Six-Eyed Sand Spider 

อันดับ 1 : Brazilian Wandering Spider 

ที่มา : http://youtu.be/yFeipfRTSbo