ฝรั่งอวย ประกวดดาวเดือน มช. ดูดียิ่งกว่า American Next Top Model

เรื่องราวที่อดชื่นชมเสียไม่ได้นี้เริ่มมาจากการจัดประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Ambassador 2017) หรือเรียกกันบ้านๆ ว่าการประกวดดาวเดือน ที่ทำเอาใครหลายๆ คนต้องทึ่งในความงดงามไปตามกัน ส่วนคอนเซปต์ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้คือการสะท้อนความคิดใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์และเครื่องประดับ ที่สะท้อนภาพเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ในชื่อภาพชุดว่า “เชียงใหม่-ใหม่” ซึ่งเป็นฝีมือของช่างภาพหนุ่ม Damrongsak Rodruean ที่ถ่ายทอดแต่ละชุดออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

ล่าสุดทางเพจ 9gag ซึ่งมีผู้ติดตามว่า 38 ล้านคนจากทั่วโลก ได้นำภาพชุดดังกล่าวไปเผยแพร่ พร้อมกับระบุว่า ผู้เข้าประกวดเหล่านี้ดูดียิ่งกว่า American Next Top Model เสียอีก วันนี้เพชรมายาจึงขอพามาชมผู้เข้าประกวดดาวเดือนทั้งหมด 42 คน ให้ชมกัน มาดูกันว่าแต่ละคนจะสวยหล่อขนาดไหน และภาพถ่ายของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร ทำไมฝรั่งถึงต้องอวยกันขนาดนี้

B01 นายเกียรติคุณ บาลี (ไทเกอร์) คณะมนุษยศาสตร์

G01 นางสาว สวัสดี ยศธรรมเสนี (ขนมปัง) คณะมนุษยศาสตร์

B02 นายนรวิชญ์ สุธนาคุณ (มาร์ค) คณะศึกษาศาสตร์

G02 นางสาว เชียลดา ไชยวงศ์ (ฟร้อนท์) คณะศึกษาศาสตร์

B03 นายวัชรพงษ์ ตันลพัฒน์ (ดาหลัว) คณะวิจิตรศิลป์

G03 นางสาว ธัญญ์นรี วัฒนะจิรวัฒน์ (แอนนาเบล) คณะวิจิตรศิลป์

B04 นายอติวิชญ์ ยาโน (ออล) คณะสังคมศาสตร์

G04 นางสาว กฤติยาภรณ์ ขันเงิน (เฟิร์นฟี่) คณะสังคมศาสตร์

B05 นายอลงกรณ์ สุกันธา (ต้น) คณะวิทยาศาสตร์

G05 นางสาว นัทธ์นภัส วิริยะพันธ์ (เบค่อน) คณะวิทยาศาสตร์

B06 นายรณภูมิ เพ็งแสงทอง (ตาว) คณะวิศวกรรมศาสตร์

G06 นางสาว สุพัชรี ไชยยา (อิ้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

B07 นายสุรพศ แซ่เยี่ยง (แจ็ก) คณะแพทยศาสตร์

G07 นางสาว ศิรดา โล บูลโย่ (ซิลเวีย) คณะแพทยศาสตร์

B08 นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท) คณะเกษตรศาสตร์

G08 นางสาว ฐิติรัตน์ ลาปัน (ฝ้าย) คณะเกษตรศาสตร์

B09 นายมณฑล วงค์จินดา (เจ) คณะทันตแพทยศาสตร์

G09 นางสาว ธัญญพร จตุรวัฒน์ (ธัญญ่า) คณะทันตแพทยศาสตร์

B10 นายยอดหทัย ไตรลิขิต (ตะวัน) คณะเภสัชศาสตร์

G10นางสาว ปณิธาน ศรีธงชัย (ทราย) คณะเภสัชศาสตร์

B11 นายธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล (ข้าวตัง) คณะเทคนิคการแพทย์

G11 นางสาว ดวงกมลชนก บุญช่วย (เพลง) คณะเทคนิคการแพทย์

B12 นายเจษฎา ณ เชียงใหม่ (เจเจ) คณะพยาบาลศาตร์

G12 นางสาว เบญญาภา วิริยพัฒนากูล (ใบเฟิร์น) คณะพยาบาลศาตร์

B13 นายอชิระพล พุทธวงค์ (กิว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

G13 นางสาว อุทัยวรรณ อนุวงศ์ (ดริว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

B14 นายดนุพร มณีกาศ (ฝาเบียร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์

G14 นางสาว เบญญาภา อารีโกเศศ (เก็ท) คณะสัตวแพทยศาสตร์

B15 นายยุทธพงศ์ ศรีแปดริ้ว (โอ) คณะบริหารธุรกิจ

G15 นางสาว รินทราย คำภีระ (จินนี่) คณะบริหารธุรกิจ

B16 นายกิตติภัส ตียหิรัญวัฒนา (บาส) คณะเศรษฐศาสตร์

G16 นางสาว สุรุจิรา ศรีนันทา (ฝ้าย) คณะเศรษฐศาสตร์

B17 นายกรศุทธิ์ สีหะวงษ์ (เป้) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

G17 นางสาว นภัสสร นาเนกรังสรรค์ (เจจู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

B18 นายภูริณัฐ ชัยบุญลือ (ต้าร์) คณะการสื่อสารมวลชน

G18 นางสาว มโนรส สิทธิไชย (การ์ด) คณะการสื่อสารมวลชน

B19 นายพงศภัค คมกฤส (ปัน) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

G19 นางสาว ปารีณา นิมาแสง (โอบอ้อม) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

B20 นายศุภวิชญ์ ฉัตรเจริญพัฒน์ (ไบรท์) คณะนิติศาสตร์

G20 นางสาว ภควดี หงษ์สอง (หนูดี) คณะนิติศาสตร์

B21 นายธนเกียรติ ฮุงหวล (ต้นปาล์ม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

G21 นางสาว ฐิติวัลคุ์ ธนันชัย (ไวท์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

และสำหรับผลรางวัลได้ถูกประกาศไปในวันประกวดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผลที่ออกมาได้แก่

เดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017

B19 นายพงศภัค คมกฤส (ปัน) คณะ รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

รองอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017 

B16 นายกิตติภัส ตียหิรัญวัฒนา (บาส) คณะเศรษฐศาสตร์

รองอันดับ 2 ดาว-เดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017 

B03 นายวัชรพงษ์ ตันลพัฒน์ (ดาหลัว) คณะวิจิตรศิลป์

ดาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017 

G18 นางสาว มโนรส สิทธิไชย (การ์ด) คณะการสื่อสารมวลชน

รองอันดับ 1 ดาวเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017 

G15 นางสาว รินทราย คำภีระ (จินนี่) คณะบริหารธุรกิจ

รองอันดับ 2 ดาวเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017 

G02 นางสาว เชียลดา ไชยวงศ์ (ฟร้อนท์) คณะศึกษาศาสตร์

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Damrongsak Rodruean